03

Reklamlar. Geçici değil marka hikayesi odaklı ve sürdürülebilir.

Yirmibirgram ses getiren reklamlar tasarlar. Ancak bunlar gerçekte çok duyulu bir bütünün sadece bir parçasıdır. Bizim için reklam markanın temel amacı değil, hikayeyi taşıyan bir araçtır. 

Marka hikayesinden ilham almayan reklam, suya mürekkeple yazmaya benzer. İşe yaramaz. Geçicidir. 

Yirmibirgram, reklamlarıyla anlık izlenimler değil kalıcı marka deneyimleri yaratır.

Deneyimsel pazarlama esasları ile reklam yazar, tasarlar ve üretir. Yeni nesil reklamcılık böyle bir şeydir.